top of page

DLK - Dysplazie loketních kloubů


Dysplazie loketního kloubu (DLK) vzniká nejčastěji ve věku 4-6 měsíců u středních a velkých plemen psů v průběhu období velmi rychlého růstu. Je způsobeno genetickými vlivy a dále také výživou. Je známo, že jakákoli forma DLK vede k osteoartritidě s možnými budoucími vážnými následky.

 

Genetické vlivy

Pokud je pouze několik jedinců v plemeni (např. hlavně šampióni) používáno k plemenitbě, dochází ke zužování genetického potenciálu. Dá se pak očekávat, že tento proces výběru, může vést ke zvýšenému výskytu genetických např. DLK či jiná genetická onemocnění. Pokud genetický rizikový faktor působí dominantně, může být jedinec a jeho rodiče vyřazeni z reprodukce, jako je tomu u chondrodysplazie.

Vliv zevního prostředí

Z různých studií je zřejmé, že při vzájemném křížení DLK negativních jedinců (podle RTG vyšetření) významně snižuje její výskyt proti křížení dvou pozitivních nebo pozitivního a negativního jedince. DLK u labradorů a zlatých retrívrů se vyskytuje častěji u psů než u fen, přičemž se nezdá, že by podmínky prostředí ovlivňovaly projevy dysplazie tak výrazně, jako pohlaví. U labradorů a retrívrů samčího pohlaví se projeví geny pro DLK asi u 70 % jedinců, zatímco u fen pouze u 28 % postižených jedinců, z čehož vyplývá, že u fen s negativním vyšetřením je vyšší možnost vnášení genů pro onemocnění do chovu. Z toho vyplývá informace, že není dostatečné vyšetřovat pouze chovné jedince, ale důležité je posouzení rovněž jejich potomků, kde může odhalit další informace o dotyčném chovném jedinci!

Vliv výživy

Mnoho výzkumů dokládá, že výživa má velký vliv na vývoj skeletu jedince. Studie s použitím diety s vysokým obsahem vápníku prokázaly, že vysoká hladina této minerální látky způsobuje poruchy při tvorbě kosti. To činí kostru zranitelnější mechanickými vlivy jako je např. nadváha. Nadměrný příjem krmiva a v následku toho zvýšený příjem kalcia a vitaminu D vede také k onemocnění chrupavek na kloubních plochách dlouhých kostí. Narušení růstu kosti do délky může vést k ohnuté vřetenní kosti, způsobujícím tzv. lachtaní přední tlapy. Měli bychom tedy krmit potravou speciálně připravenou pro štěňata velkých plemen s mírně sníženým obsahem vápníku a kontrolovaným obsahem vitaminu D. Zvýšená hladina kvalitního proteinu v lepších štěněcích dietách nemá negativní vliv na vývoj kostry, přičemž je důležitá pro růst měkkých tkání a vývoj imunitního systému.

Mechanické vlivy

Traumatická poranění růstových plotének, mohou narušit růst do délky u kosti vřetenní či loketní, a tak mohou způsobit přetížení těchto kostí. Ve věku pod pět měsíců jsou odděleny vrstvičkou chrupavky, takže toto přetížení může vést k porušení chrupavky. Jen zřídkakdy dochází ke vzniku u dospělých jedinců. Věk a anamnéza jsou typické pro vznik DLK u mladých, rostoucích psů. V současné době je známo, že nedostatečná fyzická zátěž vede k osteoporóze a degradaci chrupavky. Zvýšená zátěž kloubů fyzickou námahou vede k zesílení kloubní chrupavky, zvýšenému obsahu proteoglykanů a mechanické ztuhlosti tkáně, přičemž výrazné přetížení může vést ke vzniku mechanických poranění chrupavky. Znehybnění či jiné stavy, způsobující nedostatečné zatížení kloubů vedou ke ztenčení a změknutí kloubní chrupavky.Změny, způsobené nedostatečným zatížením kloubu mohou být po obnovení normálního zatížení napraveny pouze do určité míry. Fyziologické (běžné) zatížení kloubu vede k funkčnímu přizpůsobení kloubu, které zvyšuje odolnost chrupavky a je prospěšné pro celkový stav tkáně.

Zdroj: Labradorskyretriever.cz
 

bottom of page